Luckan firar barnkulturens dag!

Publicerat den Kategoriserat som Barnkultur
Representanter från alla Luckan i landet träffades i LillaLuckan i Helsingfors i april. På bilden: Elin, Pamela, Tuija, Anna, Robert och Reidunn.

Hurra, hurra, hurra!
För barnkulturen i Finland och det fina samarbetet inom kulturfältet idag!
#barnkulturdag #lastenkulttuuripäivä

Den 15.5 har Förbundet för barnkultucenter i Finland födelsedag! Luckan och landets barnkulturcenter firar tillsammans och vill uppmärksamma förbundets 4-årsdag.

Vad gör förbundet? 
Förbundet för barnkulturcenter i Finland främjar verksamhetsförutsättningarna för professionellt drivna barn- och ungdomskulturcenter och arbetar riksomfattande med kompetensutveckling och mer synlighet för barnkultursektorn. Förbundet arrangerar årligen ett riksomfattande barnkulturforum och erbjuder barnkulturaktörer möjlighet att nätverka.

Luckan är idag en aktiv medlem i förbundet och utsågs som barnkulturcenter 2014 av Undervisnings- och kulturministeriet. Luckans finns idag på 12 orter i Finland och barnkulturerksamhet erbjuds på alla dessa orter. Under 2018 arrangerades barnkulturverksamhet med sammanlagt 24 150 besök på nationell nivå, och totalt ordnades 921 tillställningar under året. Utöver det distribuerades 15000 Buuklubben-julkaledrar till barnen och barnfamiljer runt om i Svenskfinland och på språköar.

Under 2018 utarbetade Luckans den första gemensamma verksamhetsplanen, för föreningens nationella barnkulturverksamhet. Representanter från alla Luckan träffas 4 gånger per år: för att planera, utveckla och fundera över gemensamma mål. Under den senaste träffen diskuterades speciellt mycket hur Svenska kulturfondens nyligen beviljade bidrag skall användas – till just Luckans gemensamma satsningar, på nationell nivå!

Flera betydelsefulla finansiärer möjliggör Luckans lokala barnkultursatsningar årligen. Svenska kulturfondens medel stöder i detta fall Luckans nationella ändamål för barnkultur på svenska i Finland.

Inlägget är skrivet av barnkulturkoordinator Pamela Andersson, [email protected] & verksamhetsproducent Elin Sundell, [email protected]

Publicerat den
Kategoriserat som Barnkultur