Fira Barnkonventionens dag med Luckans inspirationsmaterial

Publicerat den Kategoriserat som Barnens rätt på jorden här i Norden, Barnkultur, Norden

Barnkonventionens dag firas årligen den 20.11 i Finland och runt om i världen. Luckan har sedan 2018 arbetat med barnets rättigheter genom projektet ”Barnens rätt på jorden här i Norden”. Genom projektet har barn fått delta i verkstäder som behandlar barnets rättigheter. Konstverk har skapats av Linda  Bondestam och därtill pedagogiskt material. Just nu finns 5 konstverk med tillhörande material och under 2021 skapas fler. Konstverken och inspirationsmaterialet bildar tillsammans en helhet som uppmärksammar förutom barnets rättigheter också Norden. Materialet inspirerar till diskussion, lek och skapande verksamhet! Konstverken kan hängas upp som en plansch eller printas ut så barnen kan klippa sina favoritdetaljer ur dem. På flera Luckan i landet kan man se konstverken som utställning. 

Inspirationsmaterialet som är skapat för personer som arbetar med barngrupper kan även användas av andra intresserade. Materialet är kostnadsfritt och får användas fritt med barngrupper. Linda Bondestam som skapat konstverken har inspirerats av barn från olika ställen i Norden. Materialet har skapats med understöd av Nordiska ministerrådet och Svenska Kulturfonden.

Materialet och riktlinjer för användning hittar i materialbanken.
Här kan du läsa mer om projektet.

Inlägget är skrivet av verksamhetsproducent Elin Sundell, [email protected]