”Barnens rätt på jorden här i Norden” nämns som god modell för demokrati- och människorättsfostran

Publicerat den Kategoriserat som Barnens rätt på jorden här i Norden, Barnkultur, Norden

Alla barn har rättigheter! Inom utbildning och fostran bör demokrati- och människorättsfostran implementeras och på utbildningsstyrelsens webbsida har berättelser och goda praxis sammanställts. Luckans barnkulturprojekt ”Barnens rätt på jorden här i Norden”, som uppmärksammar barnkonventionen och Norden, finns med. Inom projektet (2018-2022) har illustrationer, pedagogiskt material och en barnbok producerats. Därtill förverkligas kreativa verkstäder.

Bildbeskrivning: Barn läser barnboken ”En kråksång för Nordens barn”, en illustration av Färöarna, Luckans barnkulturproducent Linda Sundberg och författare Annika Sandelin dramatiserar barnbokens dikter, Annika Sandelin och illustratören Linda Bondestam med Kråkan Kracke samt fjäderpyssel från en verkstad om barnets rättigheter.

Totalt sammanställdes 34 berättelser om projekt och goda praxis inom demokrati- och människorättsfostran. I projekten betonades kunskapsutveckling, uppmärksammandet av människorättsfrämjande verksamhetskulturer i olika lärmiljöer, samt stärkandet av barns och ungdomars egenmakt genom implementering av mänskliga rättigheter. Materialet har publicerats på Utbildningsstyrelsens hemsida

Sammanställningen gjordes inom Ungdomsforskningssällskapet rf projekt ”Det nuvarande läget för demokrati- och människorättsfostran”. Medverkande parter var Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf. och kompetenscentrumaktören Koordinaatti. De kartlade goda praxis inom demokrati- och människorättsfostran som utförts i daghem, skolor och läroanstalter.

Sammanställningen beställdes av Justitieministeriet för att stöda arbetet som utförs av styrgruppen för utveckling av demokrati- och människorättsfostran. Projektets mål grundade sig på bland annat regeringsprogrammetdet nationella demokratiprogrammet och utvecklingsprogrammet Utbildning för alla

För mer info om Luckans nordiska projekt kontakta projektets ledare Elin Sundell, elin.sundell@luckan.fi eller barnkulturproducent Linda Sundberg, linda.sundberg@luckan.fi. Projektet har förverkligats med understöd av Nordiska ministerrådet, undervisnings- och kulturministeriet, Svenska kulturfonden och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

För mer information om projekt ”Det nuvarande läget för demokrati- och människorättsfostran” kontakta Anu Gretschel eller Jaana Fedotoff

Specialforskare, fil.dr. Anu Gretschel
Nätverket för ungdomsforskning
anu.gretschel@nuorisotutkimus.fi
tel. 040 516 9189.

Utvecklingschef Jaana Fedotoff
Koordinaatti/Uleåborgs stad
tel. 044 703 8215

Bildbeskrivning: Uppslag från barnboken ”En kråksång för Nordens barn” med en dikt om barnets rättigheter.

Omslagsbild: Elin Sundell och Linda Sundberg som arbetar med Luckans barnkultur.