Barnfesten – kul och kultur för alla barn

Publicerat den Kategoriserat som Barnkultur, Tillgänglighet

Den 7 mars samlades flera barn och familjer på Arbis i Helsingfors. Det årliga kulturevenemanget Barnfesten arrangerades nämnligen för första gången på Arbis. Barnfestens program var i år mångsidigt och innefattade olika kreativa verkstäder, föreställningar och kulturaktiviteter. Luckans producenter koordinerade helheten och förverkligade tillsammans med 21 medarrangörer Barnfesten, som arrangerats sedan 2012.

Arbis förvandlades till ett stort barnkalas där barnen sprang ivrigt mellan de olika programpunkterna. I husets andra och tredje våning fanns det något för alla. Barnen kunde bland annat fiska en överraskning från Fiskedamens fiskdamm, träffa en clown som lärde finlandssvenska tecken och testa på att spela curling. 

Barnfesten är för alla barn. Tillgänglighets- och mångfaldsfrågor beaktas i planeringsskedet och genom ett mångsidigt programutbud. Luckan arbetar för att nå ut till de barn och familjer som kanske vanligtvis inte har möjlighet att delta i kulturprogram. Luckan vill även inspirera de medverkande organisationerna att arbeta mera målmedvetet med tillgänglighet och mångfald, samt beakta och implementera dessa frågor i sina program. 

Medverkande organisationer: Luckan, Helsingfors Arbis, Esbo Arbis, Unga Teatern, Ungmartha, Nordisk kulturkontakt, Svenska Teatern, Helsinki Traditional Jazz Dance Society ry, Sydkustens ordkonstskola, Barnens Estrad, Svenska kvinnoförbundet i Sörnäs, Helsingfors stad, Ursa Minor, Underverkstaden,  Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf, Projekt Giftfrittdagis, Marthaförbundet, Nylands CP-förening, Barnavårdsföreningen, DUV Mellersta Nyland, Finlandssvenska teckenspråkiga r.f och Konstmuseet Ateneum.