Barnfesten för alla barn

Publicerat den Kategoriserat som Barnkultur, Tillgänglighet


I början av mars samlas barn och familjer i Helsingfors stads kulturhus Annegården, för att ta del av den finlandssvenska barnfesten med variera
nde och färgglatt kulturprogram. På barnfesten får barn och vuxna tillsammans delta i olika föreställningar, kreativa verkstäder och kulturaktiviteter. Barnfesten har nu arrangerats sedan 2012, av olika organisationer som vill tillsammans producera och tillgängliggöra kulturverksamhet för barn. Barnfesten är en årlig storsatsning som ger barnen nya kulturupplevelser, men dess syfte är inte enbart att skapa förutsättningar för barnen att ha kul. Arbetsgruppen arbetar målmedvetet för att barnfesten ska rikta sig till alla barn, med eller utan funktionsnedsättningar, och förutom det så vill man uppmärksamma olika funktionsvariationer och mångfald.

Barnfesten är på många sätt tillgänglig då tillgänglighetsfrågor har beaktas under hela planeringsprocessen. På Annegården är ledar- och assistanshundar välkomna och under festen finns ett tyst rum öppet för alla besökare. I huset finns det en hiss, samt en tillgänglig toalett med låg tröskel i första våningen bredvid infodisken. Det finns induktionsslingor och rullstolsplatser i Festsalen. Förutom att klargöra tillgängligheten på Annegården så uppmärksammas funktionsvariationer under festen genom en stort utbud av kulturprogram. Barn kan pröva på att läsa och skriva punktskrift, se en ordlös clownshow och pröva på roliga tecken. Dessutom får de uppleva hur teckenspråkstolkar arbetar då en teckenspråkstolk kommer att närvara på festen. Att ge information om och normalisera olika funktionsvariationer är också ett av barnfestens viktigaste uppdrag.

Utöver tillgängligheten så har mångfald varit ett grundläggande utgångsläge i planeringsprocessen. Luckan har i år arbetat mera målmedvetet än innan med att bjuda in flerspråkiga familjer till den finlandssvenska verksamheten, vilket också innefattar barnfesten. Barnfesten har därmed i år marknadsförts genom nya kanaler och också på engelska. Verkstäderna under barnfesten kräver inte direkt något specifikt språk, och utöver det så finns det i år en engelsk och en ordlös föreställning. Luckan vill genom denna typ av åtgärder bjuda in flerspråkiga familjer till Barnfesten och de Finlandssvenska rummen, då kulturverksamhet förenar och integrerar både stora som små. Barnfesten är därmed inte bara en barnvänlig tillställning, utan det utgör ett ställe med en fin atmosfär.

Information om tillställningen:
Barnfesten ordnas den 3.3.2018, klockan 11-15 på Annegatan 30 i Helsingfors. Tillställningen är kostnadsfri och ingen förhandsanmälan behövs. En del föreställningar och verkstäder har ett begränsat antal platser, och deltagarbiljetter för dessa fås från och med 11:00 på Annegården.

Barnfestens verkstäder, föreställningar och aktiviteter presenteras med bilder på facebook: https://www.facebook.com/events/365439177235372/ 

Barnfestens viktiga medarrangörer:
Annegården, Kultur och Fritid/Helsingfors stad, HAM, Nylands CP-förening, Regnbågsankan, Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf, Grus Grus Teater, Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs, Ursa Minor, Barnavårdsföreningen, Svenska Teatern, Konstmuseet Ateneum, Helsingfors arbis, FDUV, DUV i Mellersta Nyland, Sydkustens ordkonstskola, Esbo stads svenska bildningstjänster, Ungmartha, Sagateater, Finlandssvenska teckenspråkiga r.f, The Italian Association in Finland, Luckan Integration, Teatteri Hevosenkenkä.

Vid eventuella frågor om evenemanget, kontakta [email protected]
Inlägget är skrivet av Luckans barnkulturproducent Elin Sundell, [email protected]