Barnbok, utställning och verkstäder om Norden

Publicerat den Kategoriserat som Barnens rätt på jorden här i Norden, Barnkultur, Norden

Alla barn har rätt till ett namn, en åsikt och mycket mer. Traditioner och språk är inte bara en rikedom utan även en mänsklig rättighet. Detta slås fast i FN:s barnkonvention, vars syfte är att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter – i Finland, Norden och runt om i världen.

Luckan arbetar med barnkonventionen med en stark nordisk förankring sedan några år tillbaka. Genom projektet “Barnets rätt på jorden här i Norden” förverkligas kreativa verkstäder, nordiska konstverk, pedagogiskt material och en ny barnbok. “Projektet ökar barns kännedom om barnets rättigheter, nordiska landskap och språk. Det är inspirerande att få arbeta med viktiga frågor på kreativa sätt”, tycker Elin Sundell som leder projektet. Utöver innehållsproduktion har projektet möjliggjort nordiska, kompetenshöjande besök. Hittills har projektet och Luckans producenter besökt Grönland, Island och Norge.

Elin Sundell arbetar med barnboken och projektets helhet

De nordiska konstverken skapas av konstnären Linda Bondestam. Finlandskonstverket uppmärksammar rättigheten att ha ett namn, Finlands officiella språk och ett vinterlandskap, medan Islandskonstverket uppmärksammar rätten att ha en åsikt, isländska och en sommardag nära en vulkan. Hittills har fem konstverk skapats och fler produceras under våren 2021. Barns teckningar från Nuuk, Oslo, Reykjavik och Uleåborg har använts som inspiration i arbetet. ”Jag är väldigt glad över att jag får vara med om det här fina projektet. Att utgå från barnens teckningar har varit ett intressant och annorlunda sätt att skapa på och jag hoppas att jag genom mina bilder kan inspirera dem till givande diskussioner och kreativitet”, säger Bondestam. 

Linda Bondestam skapar de nordiska konstverken och illustrerar barnboken. Fotograf: Tage Rönnqvist

Konstverken som bildar en nordisk utställning kommer också finnas med i en alldeles ny barnbok. Annika Sandelin som är bokens författare, har skrivit roliga och tänkvärda dikter om barnets rättigheter och Norden. “Jag har velat skriva dikter som både upplyser barnen om deras rättigheter och som lockar till skratt. Det har varit fint att få skriva om ett så angeläget ämne och det är alltid roligt att skapa böcker tillsammans med Linda Bondestam”, säger Sandelin. Som redaktör har Ida-Lina Nyholm fungerat. Boken kommer att publiceras 2021 på flera nordiska språk.

Idag finns ett pedagogiskt material och projektet producerar som bäst fler. Studeranden i småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet deltar under våren 2021 i att skapa pedagogiskt material för de nya konstverken. “Det har varit ett givande samarbete att få ta del av studenternas idéer och kunna påverka deras läroprocess på ett konstruktivt sätt. Genom att föreläsa och bolla tankar under presentationerna har vi tillsammans skapat ett nytt fräscht material som tar fasta på och stödjer den fria leken i barngrupper utifrån ett barnrättsligt och nordiskt perspektiv” tycker Luckans barnkulturproducent Linda Sundberg. 

Sedan hösten 2020 arbetar Sundberg också med Luckans verkstad “Rodigogga” som riktar sig till daghem och förskola. Verkstaden innefattar drama-, rörelse- och musiklekar inspirerat av barnets rättigheter. På hösten behandlade verkstaden rätten att ha sin egen åsikt och på våren handlar den om rätten till lek. Verkstaden har som syfte att stärka barnens självkänsla och att hitta sig själv och sin egen röst.

Linda Sundberg arbetar med det pedagogiska materialet och verkstäder

Det pedagogiska materialet ”Barnens rätt på jorden här i Norden” kan göras som för- eller efterarbete. Materialet hittas i Luckans materialbank och kan också inspirera till diskussioner och aktiviteter i hemmet.

Projektet finansieras av Nordiska ministerrådet, Undervisnings- och kulturministeriet och Svenska kulturfonden.

Inlägget är skrivet av Luckans producenter Elin Sundell och Linda Sundberg, [email protected] & [email protected]