Luckan Kyrkslätt testar på klubbar enligt Finlandsmodellen

Publicerat den Kategoriserat som Barnkultur

I Hålligångklubbarna i Kyrkslätt, som delvis finansieras genom kulturministeriets Finlandsmodell, får barnen på ett lekfullt sätt testa på olika sportgrenar, lekar och utomhusaktiviteter. Den här våren ordnas klubbarna utomhus i alla svenska skolor.

När jag kommer till Bobäcks skola en måndagseftermiddag lyser solen på gårdsplanen. Elevernas skoldag har nyss tagit slut och det är nu dags för mellanmål. En del äter i skolans matsal medan andra äter ute på skolgården. Därefter är det dags för klubbverksamheten att sätta i gång. ”En av målsättningarna har varit att klubben börjar genast när barnens skoldag tar slut”, berättar projektledare Tony Tähtinen, som är klubbledare. Hålligångklubbarna ordnas den här våren i skolorna i Bobäck, Karuby, Sjökulla och Winellska skolan, med sammanlagt sju olika klubbar indelade i olika årskurser.

”Vi erbjuder alla barn en möjlighet till en gratis hobby efter skolan”, säger Tähtinen. Klubbarna har fått bra feedback av såväl föräldrar och barn som av skolorna. Alla är överens om att det är bra att de ordnas.

Barnen bestämmer

När klubbarna kör i gång i början av terminen får alla barn skriva en önskelista med tre till fem saker de skulle vilja göra i hålligångklubben.”Vi gör alltid minst ett av varje barns önskemål under terminens gång. Barnen lär sig att respektera varandras önskemål och att kompromissa om vilka aktiviteter vi ska göra”, poängterar Tähtinen. Han berättar att för hans del är det roligaste med klubbarna just det att innehållet varierar ganska mycket eftersom barnen kommer med egna förslag samt att barnen är jätte ivriga. Han har lärt sig mycket av barnen i klubbarna, men det mest utmanande är att lära sig namnen på de nittio barnen. Barnen har också lärt honom Kalle Anka-kurragömma, som för tillfället hör till Bobäck-barnens favoritsysselsättning. Idag ska de åka i backen och leka Kalle Anka-kurragömma i skogen.

”Kalle Anka-kurragömma är som vanlig kurragömma, där sökaren är Kalle Anka. De som har blivit hittade går bakom sökaren som Knatte, Fnatte och Tjatte och får gömma sig på nytt. Vi måste modifiera reglerna lite, så att det inte skulle bli helt omöjligt för den som söker att hitta alla”, berättar Tähtinen.

Hela våren utomhus

Den här terminen har klubbarna ordnats enbart utomhus beroende på det rådande läget. ”Nu skulle det ju vara roligt att vara inomhus emellanåt, inomhus går det bättre att ordna till exempel parkour och redskapsgymnastik som man inte kan göra ute”, säger Tähtinen. Han tillägger att de strävar efter att ordna sådana lekar och sporter som inte kräver mycket egna redskap, som till exempel skidning, för att alla ska ha en möjlighet att delta.

Klubbarna har ordnats redan drygt två år, den första terminen de ordnades var våren 2019. ”Fritidskoordinatorn i Kyrkslätt kommun frågade om Luckan Kyrkslätt har möjlighet att starta den här verksamheten, när jag hade ordnat liknande grejer tidigare”, berättar Tähtinen.

Kyrkslättnejdens ungdomsförening (Knuf) som upprätthåller Luckan Kyrkslätt ordnar klubbarna i samarbete med de svenskspråkiga skolorna och Kyrkslätt kommuns fritidstjänster som handhar utdelningen av statliga medel. I juni ordnar Knuf tre aktivitetsläger där deltagarna också kommer att hålla i gång med Tony Tähtinen och andra ledare.

Anmälningsblanketten hittas här.

Bild och text av Heidi Schreiber, Luckan Kyrkslätt, [email protected]

Publicerat den
Kategoriserat som Barnkultur