BarnkulturLillaLuckan

Seminariedag om tillgänglig barnkultur

By 27 mars, 2018 oktober 31st, 2018 No Comments

Luckan Barnkultur har sedan 2015 jobbat för att göra barnkulturen mera tillgänglig. Den 19 mars 2018 ordnade Luckans barnkulturproducenter seminariet Tillgänglig kultur – men hur? där de tre gångna åren i projektet Tillgänglig kultur sammanfattades. Efter sammanfattningen diskuterade publik och sakkunniga tillsammans hur professionella i fortsättningen kan arbeta för att tillgängliggöra barnkulturen ytterligare i framtiden.

Dagen öppnades av Rita Paqvalen, verksamhetsledare för organisationen Kultur för alla. Hon öppnade seminariet med fina ord om barn och deras drömmar. “Varför skulle inte ett barn i rullstol kunna bli en dansare?” Hon uppmanade alla i publiken att tro på barn och deras drömmar. Sanna Huldén, verksamhetsledare för DuvTeatern, berättade därefter om tillgängligheten ute på kulturfältet utgående från projektets rapport som hon utarbetat under 2015. Förutom det uppmärksammade hon allas rätt till kultur och betydelsen av att bevara svenska rum för kultur som inkluderar alla, oberoende funktionsvariation.

Luckan presenterade åren 2016 och 2017, som innefattat bland annat utarbetandet av en rapport kring tillgängligheten bland barn och unga ute på kulturfältet, kreativa verkstäder, kulturuppdrag och fortbildningshelheter. Dansinstitutet Hurja PiruettiSydkustens ordkonstskola och Unga Teaternsom deltog i projektet under 2017 berättade om sina kulturuppdrag och erfarenheter av projektet. Deras insikter var många och de hade blivit inspirerade till att öka tillgängligheten inom sin egen verksamhet.

På eftermiddagen under programpunkten kreativt kaffe uppträdde Juha Miguel Peltomaa med teckentolkning av två pop-låtar. Efter uppträdandet fick deltagarna under en förlängd kaffepaus påverka projektets fortsättning Tillgänglig för alla som ska stöda kulturaktörer och pedagoger inför möten med barn och unga. Publiken fick tillsammans med seminariets sakkunniga fundera över vad projektet i framtiden skulle innefatta, samt ge tips på vad de tror kulturfältet skulle behöva just nu, innan dagen avslutades med en paneldiskussion. Rita Paqvalen inledde paneldiskussionen med frågan “Hur öppet är det finlandssvenska kulturfältet i tanke på tillgänglighet?” I paneldiskussionen satt författaren Minna Lindeberg, Svenska teaterns publikarbetare Noona Leppinen samt Anna Caldén som är samhällspåverkare och ordförande för organisationen SAMS. Praktiskt tillämpning för ökad tillgänglighet, normmedvetet tänkande och normalisering av olika funktionsvariationer inom konsten och på kulturfältet diskuterades som en fin avslutning av seminariedagen.

Seminariet finansierades av Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman.
Luckan vill tacka stiftelsen, samt alla som deltagit i seminariet och projektet under 2015-2017.

Inlägget är skrivet av barnkulturproducenterna:
Anna Keto, [email protected]
Elin Sundell, [email protected]