Plats för lek i nybyggd koja på LillaLuckan

Publicerat den Kategoriserat som Barnkultur

Vi på LillaLuckan vill skapa mer plats för lek och att våra utrymmen ska kännas inbjudande och inspirerande. Därför har vi låtit bygga en lekkoja i det ”gula rummet” på LillaLuckan. Svenska Teaterns scenmästare Christoffer Österlund har slutfört bygget som en del av Luckans personal inledde sommaren 2022. Linda Bondestam har målat kojan och stått för den visuella planeringen. Det har varit ett härligt samarbete och varje gång Bondestam kommit för att måla har nya figurer och detaljer uppstått.

Vi har velat bygga en koja som både äldre och yngre barn kan leka i; de äldre kan klättra upp till övre våningen med hjälp av ett rep medan de yngre kan leka i nedre våningen. Kojan kan vara en plats för vila och mysiga lässtunder eller en möjlighet till fri hemlek i två våningar.

Välkommen att fira kojinvigning och kråkfest på LillaLuckan den 11.2 kl.16 tillsammans med författaren Annika Sandelin och illustratören Linda Bondestam!

Publicerat den
Kategoriserat som Barnkultur