Kreativa verkstäder utomhus

Publicerat den Kategoriserat som Barnkultur

Ut på tur, aldrig sur. Barnkulturproducent Linda Sundberg håller mobila verkstäder utomhus då dagis- och förskolegrupper inte kan ta sig till LillaLuckan. Just nu erbjuder Luckan verkstaden Rodigogga och Bokstavsskoj.

Rodigogga är en kreativ tvärkonstnärlig verkstad där barnen får känna med hela kroppen och öva sig på att lyssna på andra, på sig själva och hitta sitt egna konstnärliga uttryck. Barnen jobbar med dramaövningar, dans och sång. Verkstaden tar avstamp i barnens rättigheter. Rodigogga lämpar sig för 3-6 åringar.

Bokstavsskoj passar nyfikna och kunskapsgiriga förskolebarn. Barnen leker med ord och bokstäver och använder oss av kroppen, rösten och sinnena. Barnen övar sig i sitt egna personliga uttryck och övningarna stärker självkänslan och inspirerar till nya sätt att lära sig alfabetet och bokstäverna på.

För att boka en verkstad besök: barnkultur.luckan.fi/verkstader/
Du kan också kontakta: [email protected]

Verkstäderna erbjuds kostnadsfritt. En och samma grupp kan anmäla sig en gång till varje verkstad under hösten. På våren uppdateras programmet så man kan anmäla sig igen.

Luckans verkstäder förverkligas med understöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr och Nordiska ministerrådet.

Inlägget är skriver av producent Elin Sundell, [email protected]

Publicerat den
Kategoriserat som Barnkultur