Kreativ träff om barns rätt

Publicerat den Kategoriserat som Barnens rätt på jorden här i Norden, Barnkultur, Norden

Idag flaggar Finland för den internationella barndagen. Barnens rätt uppmärksammas på många håll runt om i världen, både bland vuxna och barn. Illustratören Linda Bondestam och Luckans producent Elin Sundell träffades på den internationella barndagen, för att diskutera utställningen Barnens rätt på jorden här i Norden.

Idén om att göra en ny utställningen föddes 2018 och planeringen kom genast igång. Viktigt var från första stund att hitta sätt att inkludera barnen i skapandet. Under 2019 utvecklade Luckan en ny interaktiv verkstad. Barngrupper i Finland, Grönland, Island och Norge har genom verkstaden fått lära sig om barnens rättigheter. Under verkstaden har barn träffat Fine från Finland, de har fått höra olika nordiska språk och skapat en egen konstbok. I samband med några verkstäder har teckningar dokumenterats ur konstböckerna, som visualiserat hur barnen upplever sina egna rättigheter. Detta för att Linda Bondestam ska kunna skapa utställningens nya konstverk, inspirerad av barn från olika länder. Utställningen uppmärksammar förutom olika rättigheter ur FN:s barnkonvention också språk, likheter och olikheter i Norden.

Den färgglada utställningen kommer från och med 2020 ställas ut i LillaLuckan och Luckan, samt hos andra som är intresserade av att ha den hos sig. Dessutom kommer utställningens konstverk finnas på Luckans webbsidor, för fri nedladdning och användning. Varje konstverk kommer ha ett tillhörande material, för den som vill arbeta vidare kring tavlornas innehåll med barn.

Genom nya samarbeten och besök till Sverige, Danmark, Åland och Färöarna, kommer fler konstverk skapas under kommande verksamhetsår. Projektets koncept förblir det samma och konstverken skapas även då av barn, Luckan och Linda Bondestam.

Projektet förverkligas 2019 med finansiering av Nordiska ministerrådets stödprogram NORDBUK och Svenska kulturfonden.

Inlägget är skrivet av verksamhetsproducent Elin Sundell, elin.sundell@luckan.fi.