Vind i seglen för det svenska skeppet vid språkön Lahtis

Publicerat den Kategoriserat som Barnkultur

I Lahtis är vi nu första året ombord på en spännande seglats med fartyget Luckan. Luckan Lahtis blev hösten 2020 medlem av Föreningen Luckan r.f. och undertecknad försöker hålla kursen i ett hav minerat med coronaminor placerade lite här och där – men ändå gläder vi oss innerligt att få vara med på den här turen!

Trots närheten till huvudstadsregionen och Nyland, är Lahtis en mycket finskspråkig stad där under 0,5% av befolkningen har angett svenska som sitt modersmål. Det som brukar definiera att en finskspråkig ort har statusen språkö ur svenskspråkig synvinkel är att det finns en svensk skola på orten. Svenska skolan i Lahtis har efter sin start år 2006 vuxit så det knakar i fogarna. Då elevantalet i början rörde sig kring en handfull per årskurs, har vi i dagsläget över 200 barn som valt att gå sin skolstig på svenska i Lahtis!

Den växande svenska verksamheten i Lahtis omfattar förutom Svenska skolan och Folkhälsans daghem även föreningar och samfund som jobbar för det svenska i Lahtis, t.ex. Folkhälsan Lahtis, Lahtis Pohjola-Norden och Lahtis församlingars svenska verksamhet. För att koordinera verksamheten grundades föreningen För svenska i Lahtis r.f. (FsiL), som även upprätthåller Luckan Lahtis.

I och med grundandet av Luckan Lahtis hösten 2020 och föreningen FsiL med alla samarbetsparter, finns det nu en ypperlig möjlighet att fortsättningsvis erbjuda fina och unika kulturupplevelser på svenska för människor i alla åldrar – på en språkö där egentligen nästan allt kulturutbud på svenska måste beställas och bjudas in utifrån.

Tack vare Luckan Lahtis kommer det svenska språket och kulturen att få mer synlighet och nå en större grupp människor än tidigare. Det möjliggör även ett rikare kulturutbud än tidigare, vilket har mycket positiva följder speciellt med tanke på barn och ungdomar, som märker att det finns mycket annat som händer på svenska i Finland än att man bara använder svenska i skolan. Det kan till och med väcka ett intresse för en ny hobby på svenska och påverka framtida studier eller yrkesval.

Förra höstens invigning av Luckan i Lahtis skedde festligt i samband med firandet av Svenska veckan i novemberrusket. Även coronasituationen råkade vara sådan just då, att de planerade programmen, bland annat teaterföreställningar, bio och en konsert, kunde genomföras enligt rådande restriktioner. Vi hade till och med möjlighet att ro i land vårt alternativ till en traditionell Svenska dagen-fest inomhus – en utomhusmarknad för hela familjen på Svenska gården! Ett utomhuskoncept med låg tröskel för delaktighet med något för alla – samtidigt också en möjlighet för lokala föreningar att ”få ett ansikte”.

Seglatsen fortsätter och trots alla begränsningar så finns det ännu plats på fartyget i Lahtis för fler passagerare som vill sträva mot det gemensamma målet att värna om det svenska språket och kulturen i regionen. Som kryssningsvärd vill jag se till att erbjuda något för alla åldrar och över språkgränserna. Välkomna ombord!

Texten är skriven av Peter Sundholm, [email protected]

Publicerat den
Kategoriserat som Barnkultur