LILLALUCKANS FAMILJECAFÉER

På LillaLuckan verkar många olika familjecaféer. Verksamheten och innehållet riktar sig till barnfamiljer i olika livsskeden, vilket beskrivs mera detaljerat nedan. Caféernas gemensamma syfte är att skapa möjligheter för familjer att träffas i ett utrymme där barnen kan leka och öva sina sociala färdigheter. Alla familjer välkomnas till alla caféer trots det att innehållet kan rikta sig till barn i olika åldrar och familjer i olika livsskeden. Familjecaféerna är kostnadsfria och ingen förhandsanmälan behövs. Ifall du har frågor angående familjecaféerna, kontakta [email protected]

Familjecaféerna har en egen facebookgrupp vid namnet LillaLuckans familjecaféer. På sidan publiceras familjecaféernas program samt information om de evenemang som arrangeras på LillaLuckan. Utöver det kan inlägg göras om de föreläsningar och teman som arrangerats på familjecaféerna.

Vi följer rekommendationerna från THL och uppdaterar evenemangen i enlighet med den senaste informationen. Vi har vidtagit extra åtgärder för att värna om var och ens hälsa och trygghet. Om du känner dig sjuk ber vi dig vänligen att stanna hemma och vila.

*In LillaLuckan’s family cafés, families can meet while children play and strengthen their social skills. All families are welcome to all the cafés, regardless of language skills. More information about each week’s program is published in the Facebook group LillaLuckans familjecaféer. The cafés are free of charge and there is no need to register – just drop by! If you have any questions, please be in contact with [email protected] 

We are following recommendations from THL and will update events according to the latest information. We have taken extra precautions to keep everyone safe and healthy. Please stay at home and rest if you are not feeling well.

FAMILJELUCKAN
Tisdagar & torsdagar/Tuesdays & Thursdays 11.8–17.12, 9:00–13:00
FamiljeLuckan riktar sig till familjer med barn i åldern 1–5 år. På tisdagar ordnas föreläsningar med sakkunniga inom barn- och familjefrågor på plats, på torsdagar ordnas kulturaktiviteter för barnen. Huvudarrangör: Barnavårdsföreningen. Mer information: Ellen Holmström, +358400618452, [email protected].

*Familjeluckan on Tuesdays and Thursdays 21.1-28.5, at 9:00-13:00. For families with children 1–5 years old. On Tuesdays you can participate in short lectures and on Thursdays in cultural activities for children, both in Swedish.


BABYKAFÉ
Onsdagar/Wednesdays 12.8–16.12, 11:30–14:00
Babykaféet ger föräldrar med bebisar och småbarn möjligheten att umgås, fika och leka. Varje onsdag ordnas dessutom ett kort program eller en föreläsning på barnens villkor. Huvudarrangör: Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs. Mer information: Fredrika Biström, [email protected].

*Babykafé is for families with babies and small children. Here you can participate in different cultural activities and short lectures in Swedish.


VÄNTANS CAFÉ (digitalt nov-dec 2020)
Onsdagar/Wednesdays 26.8–16.12, 16:00–18:00
Väntans café riktar sig till de som väntar barn eller som nyligen blivit föräldrar. Varje vecka har ett eget tema som berör graviditet, förlossning eller spädbarnstiden, till exempel smärtlindringsmetoder, amning, sömn, föräldraskap, babymassage och återhämtning från graviditet. Huvudarrangör: Folkhälsan. Mer information: Ghita Johansson, +358447883673, [email protected].

*Väntans café is for families who are expecting a baby or already have their baby in their arms. Here you can participate in short lectures in Swedish.


BRAZILIAN FRIDAY
Vi återkommer med datum.
Familjecaféet Brazilian Fridays som hålls på portugisiska välkomnar alla familjer att ta del av den brasilianska kulturen och träffa brasilianska familjer. Ledarna håller kulturprogram kl. 16:15-16:45 för barn i ålder 0-2 år tillsammans med en vuxen. Sedan riktar sig kulturprogrammet till barn i ålder 3-6 år tillsammans med en vuxen, kl. 16:50-17:30. Sist riktar sig kulturprogrammet till barn i åldern 7-12, kl. 17:30-18:30. Huvudarrangör: Brazil-Finland Cultural Center. Mer information: Patricia Ribeiro, [email protected].

*At Brazilian Friday three workshops are held in Portuguese. All families are welcome to meet the Brazilian culture and the Brazilians. Group 1 (from 16:15 to 16:45) is held for children from 0 to 2 years old, accompanied by an adult. Group 2 (from 16:50 to 17:30) is for children from 3 to 6 years old. Group 3 (from 17:30 to 18:30) is for children from 7 to 12 years old.


SPANISH SATURDAY
Lördagar, jämna veckor/Saturdays, even weeks 5.9–12.12, 15:00–17:00
På detta familjecafé kan du möta den spanska kulturen tillsammans med spansktalande familjer. Grupp 1 (15:00-17:00) riktar sig till barn i ålder 3-8 år, tillsammans med en vuxen. Grupp 2 (17:00-18:30) riktar sig till barn i ålder 9 till 12 år, tillsammans med en vuxen. Den andra gruppen träffas mera oregelbundet, i Facebookgruppen “LillaLuckans familjecaféer” publiceras exakta datumen. Huvudarrangör: Club Espanol ry / Club Infantil. Mer information: Grupp 1: [email protected], Grupp 2: [email protected]

*On Spanish Saturday you are welcome to enjoy the Spanish culture together with Spanish speaking families. Group 1 (from 15:00 to 17:00) is held for children from 3 to 8 years old, accompanied by an adult. Group 2 (from 17:00 to 18:30) is for children from 9 to 12 years old, accompanied by an adult. This group meets more seldom, check Facebook for exact dates. More information: Group 1: [email protected], Group 2: [email protected]


ITALIAN SUNDAY
Söndagar/Sundays 20.9, 25.10, 8.11, 29.11, 11:30–14:00 
Familjecafeét Italian Sunday är öppet för alla som är intresserade av den italienska kulturen och av att lära sig språket. Föräldrar och barn får ta del av olika kreativa aktiviteter i en italiensk omgivning. Huvudarrangör: The Italian association in Finland. Mer information: Antonella Perna, [email protected].

*On Italian Sundays parents and children can meet and participate in creative activities in an Italian speaking environment. The café is open for everyone interested in the Italian culture and in practicing the ltalian language. More information: Antonella Perna, [email protected]


Swedish Sundays
Söndagar/Sundays 6.9, 4.10, 18.10, 1.11, 15.11, 13.12, 11:30–13:30
Familjecafeét Swedish Sundays är öppet för alla, speciellt de som är intresserade av att öva upp sin svenska. Familjer får ta del av olika aktiviteter och leka i en svenskspråkig omgivning. Huvudarrangör: Svenska.fi. Mer information: Alexandr Foy, [email protected]

*On Swedish Sundays parents and children can participate in activities and play in a Swedish speaking environment. The café is open for everyone interested in practicing their Swedish skills.