TECKEN SOM STÖD – fortbildning i två delar med Sandra Westerholm
1.2 del 1, kl. 13-15.15 FULLBOKAD
8.2 del 2, kl. 13-15.15 FULLBOKAD

sppgHTTI tecken som stöd använder man tal och tecken samtidigt med syfte att förtydliga vad som sägs. För ett barn som har svårt eller inte kan uttrycka sig med ord kan kommunikationen bli ansträngd och frustrerande.
Vem kan vara i behov av tecken som stöd?
Barn eller vuxna som är döva eller hörselskadade
Ett barn som har språkstörningar
Hörande barn med kommunikationshandikapp
Barn med utvecklingsstörning

Önskar någon på  er arbetsplats kunskap om tecken som stöd?

Utbildningen är avgiftsfri och vi uppmuntrar att 2 personer från samma arbetsplats deltar. Max antal deltagare är 20.
Anmälningar görs till: [email protected]