Föreningen Luckan inledde nätverksprojektet Strömmande kultur i januari 2016 med medel från Kulturkontakt Nord samt privatfinansiering från Föreningen Konstsamfundet och Aktiastiftelsen Tre Smeder. Syftet var att skapa ett nätverk för strömning av kulturupplevelser för barn (barnkultur 0 – 18 år) på nordisk nivå.

Vår strävan är att vidga den kulturella tillgängligheten för barn och ungdomar genom nyttjande av den. Tanken är att nå ut till så många som möjligt, i synnerhet på orter där det kulturella utbudet för barn och ungdomar är snävt.
Projektet strävar till att i förlängningen (framtiden) kunna strömma nordiska teaterproduktioner från / via kulturaktörer som deltar i nätverket och därigenom ge nordiska teaterupplevelser för en ung publik från andra plaster än den publiken själv lever i. För huvudmannen Luckans del handlar det om byaskolor på språköarna, barnsjukhus och platser där kulturupplevelser är svårtillgängliga.

Under år 2017 / 2018 kommer följande turnéverksamhet att arrangeras.

Barnteaterturnéer
Två barnteaterturnéer arrangeras och spelar i de tolv Luckanregionerna hösten 2017. Svenskspråkiga scenkonstgrupper som riktar sig till barn och unga kommer att spela på tolv orter under vardera turné. Platserna är Borgå, Helsingfors, Karleby, Kaskö, Kimitoön, Kristinestad, Kyrkslätt, Närpes, Raseborg, Tammerfors, Uleåborg och Åbo.
Målet är att skapa kulturell medvetenhet och möjlighet till konstnärliga upplevelser för barn och unga. Samtidigt är det en unik möjlighet för teatergrupperna eftersom det skapar flera arbetstillfällen, möjlighet till ny publik och nytt nätverkande.

Strömmande teater
I samarbete med Finlandsvenskt filmcentrum, Luckorna, Kreativa Delaktiga Finland, Teatercentrum och YH Arcada kommer det att arrangeras visningar av teater sänt över internet.
Målet är att kunna bjuda på högklassig teater till områden där utbudet är litet och svåråtkomligt. Orterna vi valt ut är Karleby, Kaskö, Närpes och Uleåborg.

Projektet involverar flera aktörer på olika nivåer inom kulturbranschen, tyngdpunkten ligger på pjäser, bandade liksom levande (live) men andra konstgenrer kan också innefattas.

Nätverksintressenter och samarbetsparter i Nätverksprojektet

Samarbetsparter:

Teatercentrum Syd, Sverige

– Filmfabrikken, Danmark

– Luckan, Finland

Informativa samarbetsparter (informations- och planeringskanaler, kultur och utbyte)

– Börnekultur, Köpenhamn, Danmark

– Finlandsinstitutet i Tallinn

– Hanaholmens kulturcenter, Finland

Intressenter och möjliga förmedlare i och till nätverket

– Danse- og Teatersentrum, Norge

– Centralförbundet för Finlands 
Svenska Teaterorganisationer r.f. (CEFISTO), Finland

– Drama och Teater r.f. (DoT), Finland

– Strobemedia, Sverige

– ILKA, Sverige

– Scenekunstbruket, Norge

– Helsingfors Kulturcentral, Finland

– Norsk publikumsutvikling, Norge