Elin Sundell
Verksamhetsproducent
[email protected]
+358407481742
Kulturevenemang
Familjecaféer
Fortbildningar
LillaLuckan
Anna Keto
Barnkulturproducent
[email protected]
Verkstäder 
Pamela Andersson
Barnkulturkoordinator
[email protected]
Förbundet för barnkulturcenter
i Finland
FÖRENINGEN LUCKAN R.F.

Föreningen Luckan r.f. är en förening som arbetar med information och kultur på 12 orter runt om i Finland. Föreningen arbetar med barnkulturverksamhet i Helsingforsregionen och på andra orter där en Luckan finns. Tillsammans bildar landets alla lokala Luckan ett nationellt barnkulturcenter. På denna hemsida presenteras föreningens riksomfattande verksamheter och barnkulturen i Helsingforsregionen. Mer information om föreningen finns på luckan.fi.

LUCKANS BARNKULTURVERKSAMHET

Luckans barnkulturverksamhet riktar sig till barn och familjer, samt professionella som arbetar med barn och unga. Barnkulturen innefattar kulturaktiviteter och föreläsningar, samt social och pedagogisk verksamhet. Utbudet kan se olika ut på de olika orterna var en Luckan finns. Besök de lokala hemsidorna för mer information om utbudet runt om i landet. 

LillaLuckan är Luckans lokal som är ett svenskt rum för barnkultur. Luckans barnkulturverksamhet i Helsingfors ordnas främst i detta utrymme. Även utomstående samarbetspartners använder lokalen vid verksamhet på som tangerar kultur, barn och unga.

Luckan är medlem i Förbundet för barnkulturcenter i Finland som främjar verksamhetsförutsättningarna för professionellt drivna barn- och ungdomskulturcenter. Förbundet arbetar riksomfattande med kompetensutveckling och barnkultursektorns synlighet.

BARNKULTUREN I HELSINGFORS UNDERSTÖDS AV:

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne Undervisnings- och kulturministeriet Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman  Pro Juventute Nostra – Svenska kulturfonden Föreningen Konstsamfundet Aktiastiftelserna  Städerna i huvudstadsregionen – Stiftelsen Hembygdens Väl – Nordisk kulturkontakt – Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond – Stiftelsen 7:nde Mars Fonden

LillaLuckan
Simonsgatan 8
00100 Helsingfors
[email protected]
LillaLuckan finns även i Borgå och Raseborg. Besök de lokala hemsidorna för mer information.

INFORMATION OM UTRYMMET LILLALUCKAN OCH DESS TILLGÄNGLIGHET

RIKSOMFATTANDE VERKSAMHET

BOKBIO

BOKBIO

UTSTÄLLNINGAR

UTSTÄLLNINGAR

PROJEKTET TILLGÄNGLIG KULTUR

PROJEKTET TILLGÄNGLIG KULTUR

VERKSAMHET I HELSINGFORS

MÅNADENS KONSTNÄR

MÅNADENS KONSTNÄR

BOKKLUBBEN B.O.B

BOKKLUBBEN B.O.B

FORTBILDNINGAR

FORTBILDNINGAR

FAMILJECAFÉER / FAMILY CAFÉS

FAMILJECAFÉER / FAMILY CAFÉS

VERKSTÄDER FÖR DAGHEM & FÖRSKOLOR

VERKSTÄDER FÖR DAGHEM & FÖRSKOLOR

LÖRDAGSGODIS & KULTURPROGRAM

LÖRDAGSGODIS & KULTURPROGRAM

BLOGG

Blogg BK
8 juni, 2018

Luckans barnkulturverksamhet 2017

Luckorna satsade målmedvetet på att utveckla barnkulturen 2017. Luckan är en nätverksorganisation som består av…
Read More
Blogg BK
22 maj, 2018

Barnkulturproducenterna på Bibu 2018

Förra veckan reste fyra utav Luckans kulturproducenter ner till Helsingborg för att delta i Bibufestivalen…
Read More
Blogg BK
7 december, 2017

Pandorna på Askbackens dagis funderar på Smilodon

Barnen i läsinspirationsgruppen Pandorna på Askbackens daghem i Esbo har läst den fina boken "Vildare…
Read More