LILLALUCKANS UTSTÄLLNINGAR

Luckan visar varje månad en utställning av barnboksillustratörer i LillaLuckan i Helsingfors. Utställningarna är öppna under LillaLuckans alla evenemang samt enligt överenskommelse.

  • Augusti–september: Lena Frölander-Ulf
  • Oktober: Mirjo Tervonen
  • November–december: Anna Härmälä

*In LillaLuckan there is a children’s illustrator exhibition held regularly. More information via [email protected]