Luckan och LillaLuckan ligger på Simonsgatan 8 i Helsingfors.
Mer information om utrymmet hittas på https://barnkultur.luckan.fi/information-om-lillaluckans-tillganglighet/.

Larrie Griffis, verksamhetsplanerare
[email protected], +358440197292
Elin Sundell, barnkulturproducent
[email protected], +358407481742
Ida-Lina Nyholm
Ansvarig för LillaLuckans utställningar
Cecilia McMullen, koordinator
[email protected], +358405385837
Louise Mannil, ungdomsinformatör
[email protected], +358505306611
Oscar Ohlis, rikskoordinator
[email protected], +358503458973