Information om LillaLuckans tillgänglighet

Luckan Helsingfors arrangerar barnkulturverksamhet oftast i utrymmet LillaLuckan som ligger i köpcentret Forum.
LillaLuckan är ett svenskt rum med kulturaktiviteter och föreläsningar, samt social och pedagogisk verksamhet.
Programmen ordnas i huvudsak av Luckan, men även andra organisationer kan ha verksamhet i utrymmet.

LillaLuckan finns från och med 2018 även i Borgå och Raseborg.
Mer information om dessa finns på de lokala hemsidorna.

Lokalens tillgänglighet 
I Forums parkeringshus finns den närmaste parkeringsplatsen. Det finns rymliga hissar mellan parkeringshuset och lokalen.
LillaLuckan är en lokal med en öppen planlösning utan trösklar, hinderfri ingång och tillgänglig unisextoalett.
I taket finns det en induktionsslinga och ledarhundar är välkomna. Vid behov kan teckenspråkstolkning erbjudas.

Ifall du har några frågor om utrymmet eller tillgängligheten,
kontakta [email protected]