Information om LillaLuckans tillgänglighet

Luckans adress i Helsingfors är Georgsgatan 27. Barnkulturverksamheten ordnas oftast i utrymmet LillaLuckan som finns på våning två. LillaLuckan är ett svenskt rum med kulturaktiviteter och föreläsningar, samt social och pedagogisk verksamhet. Programmen ordnas i huvudsak av Luckan, men även andra organisationer kan ha verksamhet i utrymmet.

LillaLuckan finns från och med 2018 även i Borgå och Raseborg.
Mer information om dessa finns på de lokala hemsidorna.

Lokalens tillgänglighet 
Forums parkeringshus är den närmaste parkeringsplatsen. Det finns rymliga hissar från parkeringshuset upp till våning 3 var en utgång till Tuppens torg finns. Från köpcentret Forum till Luckan är det en kort utomhuspromenad över Tuppens Torg.

Två trappsteg leder upp till dörren vid huvudentrén vid Georgsgatan 27. En tillgänglig ingång utan trappsteg finns runt hörnet, lite söderut och in mot Tuppens Torg. En rymlig hiss leder upp till LillaLuckans utrymme vid den tillgängliga ingången. Utöver det finns det en mindre hiss till förfogande och trappor upp till våning två.

LillaLuckans utrymme är öppet endast under ordnad verksamhet. Av säkerhetsskäl är dörren alltid i lås, även då program ordnas. Vid båda ingångarna finns det en ringklocka för att kunna komma in.

LillaLuckan är en lokal med en öppen planlösning utan trösklar, hinderfri ingång och tillgänglig unisextoalett. Vid behov installeras en T-slinga i utrymmet. Teckenspråkstolkning erbjudas vid förfrågan och i enlighet med Luckans finansieringsmöjligheter. Ledarhundar är välkomna.

Ifall du har några frågor om utrymmet eller tillgängligheten,
kontakta [email protected] eller 0407481742.