Information om Luckans barnkultur

Luckans barnkulturverksamhet som funnits sedan 2003 har under de senaste åren utvecklats mer än någonsin. Luckans barnkulturverksamhet riktar sig till barn och familjer, samt professionella som arbetar med barn och unga. Barnkulturen innefattar kulturaktiviteter och föreläsningar, samt social och pedagogisk verksamhet. Utbudet kan se olika ut på de olika orterna var en Luckan finns.

Luckan erbjuder idag varierande kulturverksamhet och informationstjänster, i centren och genom digitala tjänster. Luckan är en tredje sektorns nätverksorganisation som finns representerad på tolv orter runt om i Finland – genom kontinuerligt samarbete med andra föreningar som upprätthåller regional verksamhet i Luckans namn. Luckans huvudkontor finns i Helsingfors.

Organisationerna som administrerar, planerar och upprätthåller egen verksamhet i Luckans namn är Västnyländska kultursamfundet, Åbo svenska föreningsråd, Kyrkslättnejdens ungdomsförbund KNUF, Kulturföreningen Grand, Nordens Hus, KulturÖsterbotten och Kulturföreningen Lande. Genom kontinuerligt samarbete bildas Luckans nationella barnkulturnätverk – som har kännedom om det lokala behovet och kulturutbudet. I samråd planeras, realiseras och stärks de nationella verksamheterna.  

Luckan är medlem i Förbundet för barnkulturcenter i Finland som främjar verksamhetsförutsättningarna för professionellt drivna barn- och ungdomskulturcenter. Förbundet arbetar riksomfattande med kompetensutveckling och barnkultursektorns synlighet.

För mer information om Luckans barnkulturutbud runt om i landet, besök de lokala hemsidorna.