Harrastakotona.fi besöktes av närmare 50.000 på en månad

Publicerat den Kategoriserat som Barnkultur

Harrastakotona.fi besöktes av närmare 50.000 på en månad

När coronaepidemin hade stängt praktiskt taget alla kulturtjänster föddes harrastakotona.fi som stöd för alla barn och ungdomar som sitter hemma runt om i Finland. Arbetsgruppen överraskades av mängden besökare.

För barn och ungdomar blev vardagen denna vår helt annorlunda. Webbsajten harrastakotona.fi, som öppnades i slutet av april, riggades mycket snabbt upp för att barn, ungdomar och familjer skulle kunna hitta trevlig sysselsättning och få uppleva och pröva på konst också under undantagsförhållandena.

Gratis fritidssysselsättning för precis alla

På webbsajten harrastakotona.fi finns ett växande utbud av professionella anvisningar för och uppslag till hur man kan experimentera med konst och ha det som hobby. Sidorna på sajten är producerade på finska och svenska. Sidorna är gratis och lätta att använda. De innehåller sysselsättning med anknytning till konst, allt från parkour till cirkus och från serieteckning till dans. Dessutom finns där inspelningar av föreställningar, virtuella exkursioner och en virtuell händelsekalender.

Av feedbacken att döma är såväl barn och unga som vuxna entusiastiska över webbsajten. Populärast har varit bildkonst, hantverk, dans, parkour och musik samt virtuella exkursioner.

– Särskilt glada är vi för att besökarna upprepade gånger återvänder till sajten för att utöva konst och för att hitta sysselsättning. En fjärdedel av besökarna är återvändare, säger Terhi Siippainen från barnkulturcentralen Verso förtjust. Hon har varit rådgivare för den tekniska realiseringen.

Sommaridéer för att syssla själv eller med andra

Harrastakotona.fi -sajten innehåller för närvarande mer än 300 sysselsättningstips, tutorial-videoklipp och länkar till virtuella exkursioner, och mera är på kommande. Det finns konstuppslag för både inom- och utomhusbruk att pröva på under sommaren.

– Vårt team har bekantat sig med allt material som finns publicerat på sajten och konstaterat att det är lämpat för barn och ungdomar. Det betyder att man utan risk kan låta barnen surfa bland alla sajtens tips om konst och artisteri, tipsar sajtens idékläckare Pilvi Kuitu Kulttuurikeskus från PiiPoo.

Harrastakotona.fi-sajten är producerad av Förbundet för barnkulturcenter i Finland, kulturcentralen PiiPoo och barnkulturcentralen Verso i samarbete med ett antal barnkulturaktörer. Innehållet kommer från barnkulturcentralerna men också från läroinrättningar för grundläggande konstundervisning, konstfostrare, konstinstitutioner, mediehus och konstnärer. På nationell nivå koordineras sajten av Förbundet för barnkulturcenter i Finland som också har hand om kommunikationen. Sajten har visserligen fötts ur den kritiska situation som coronaepidemin orsakade, men den vidareutvecklas för att också i fortsättningen betjäna alla Finlands barn och ungdomar.

– Projektet har för oss varit en verklig uppvisning i samarbete och flexibilitet. Barnkulturcentralernas entusiasm för den goda saken är en källa till stolthet. Konst- och kulturfältets iver att på sajten dela med sig av värdefullt innehåll, och den mycket positiva responsen från professionella fostrare och vårdare som arbetar med barn, tog oss alla med överraskning, säger Aleksi Valta från Förbundet för barnkulturcenter.

Luckans ordäventyr finns med på harrastakotona.fi. Allt digitalt material som Luckan skapat för barn och barnfamiljer finns i Luckans egen materialbank.

Mer information

Maarit Mäkinen, koordinator, Förbundet för barnkulturcenter i Finland
040800 7296, [email protected]

Pilvi Kuitu, verksamhetsledare, kulturcentralen PiiPoo
0400433722, [email protected]

Publicerat den
Kategoriserat som Barnkultur