FORTBILDNINGAR

Luckan  arrangerar olika fortbildningstillfällen i samarbete med andra organisationer och sakkunniga. Fortbildningarna, föreläsningarna och de olika inspirationsträffarna riktar sig till personer som arbetar med barn och unga på kulturfältet och inom utbildningssektorn.

Fortbildningarna är kostnadsfria och anmälan samt bokningar görs via epost till [email protected] Vänligen uppge antal deltagare, namn, telefonnummer, mejladress och organisation vid anmälan.


JÄMSTÄLLDHET OCH GENUSPEDAGOGIK
Ute på fältet enligt beställning, minini 15 pers.
Larrie Griffis föreläser om jämställdhet och genuspedagogik inom barndagvården, samt om hur man med små medel kan arbeta med jämställdhetsfrågor utan att ändra på hela verksamheten. 


MOBBNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE
Ute på fältet enligt beställning, minini 15 pers.
Larrie Griffis föreläser om problematiken kring mobbning och diskuterar kring ett vanligt förekommande fenomen; Varför det är så lätt att se åt andra hållet? Hur särskiljer man vad som är bråk och vad som är mobbning och hur bör man agera?