Handbok för flerspråkigt familjecafé

Publicerat den Kategoriserat som Barnkultur, Materialbank
En illustration och ett uppslag i handboken

Färglek, sagostunder, rim och rytm! Denna inspirationshandbok för flerspråkiga familjecaféer innehåller olika tips och tio kreativa verkstäder.

Handboken uppmanar till bland annat ordäventyr, läsning av tvillingböcker, rim och ramsor, spel och mycket mer. I Helsingfors i Luckans eget barnkulturrum LillaLuckan har tematiserade familjecaféer arrangerats i många år av Luckan och andra samarbetspartners. Aktivitererna och övrigt innehåll i handboken har utvecklats av Luckans barnkulturproducenter tillsammans med aktörer från tredje sektorn. Illustrationerna i handboken är skapade av konstnären Linda Bondestam.

Handboken finns tillgänglig i två olika versioner. En kan användas vid skärmläsning och för enkelsidig printning. Den andra versionen kan användas för printning av en dubbelvikt handbok.

Handboken skapades genom Luckans Hallå! projekt. Projektet hade som avsikt att skapa nya plattformer för språkinlärning och stöda aktörer som arbetar för ett flerspråkigt Finland. Projektet inspirerades av och uppmärksammar tandeminlärning, samt andra metoder som stimulerar språkinlärning. Inom projektet förnyades även webbsidan Svenskfinland.fi och en handbok för språkcaféer för vuxna utvecklades även.

Luckans Hallå! projekt och denna handbok förverkligades med understöd av Svenska kulturfonden och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Mer information om Svenska kulturfondens strategiska program Hallå! finns här.