LILLA BOKKASSEN

Luckan startade tillsammans med Schildts & Söderströms och Förlaget en bokklubb för att sprida läsglädje och läsinspiration bland barn och familjer. Under 2019 förnyades konceptet och 2020 lanserades Lilla bokkassen.

Lilla bokkassen innehåller varierande finlandssvenskt läsfrämjande material – som pedagoger och kulturaktörer kan använda med barngrupper. I kassen finns det inspirerande material som man kan använda med böcker eller då man vill arbeta med berättande eller skrivande. Inspirationsmaterialet kan även laddas ner från Luckans materialbank. 

Lilla bokkassen kan lånas från Luckan av pedagoger och kulturaktörer, samt vid mån av möjlighet kan bokkassen även lånas av privatpersoner.

Ifall du har några frågor, eller tips om vad som kunde finnas med i bokkassen, ta kontakt via [email protected]

RECENSIONER AV BARNEN

Recent Posts / View All Posts