Bokbio

BOKBIO MATERIAL FINNS ATT LÅNA PÅ ALLA LUCKOR I FINLAND
Luckans barnkulturproducenter arbetar med egna Bokbio verkstäder i Helsingfors, medan Bokbio-material finns att låna på alla Luckor i Finland från och med januari 2018. Material kan lånas av daghem- och förskolegrupper. Allt materialet är på svenska, men kan trots det användas av finska och språkbadsgrupper. 

VAD ÄR BOKBIO?
En Bokbio verkstad innefattar en tecknad kortfilm, diskussion och kreativa övningar. Kortfilmen bygger på en bilderbok och varje film har pedagogiskt material. Projektet är verkställt som ett samarbete med Walhalla och Finlandssvenskt filmcentrum med mediefostran specialunderstöd från Undervisnings- och kulturministeriet. Mer information hittas på bokbio.org.