LUCKANS NATIONELLA BARNKULTUR

Luckans barnkulturverksamhet som funnits sedan 2003 har under 2017 och 2018 utvecklats mer än någonsin. Verksamhet riktar sig till barn, unga och barnfamiljer, samt professionella som arbetar med barn och unga. Producenterna skapar på basis av detta terminshelheter med kulturevenemang som riktar sig till barn i alla åldrar, samt familjeevenemang och fortbildningar. Verksamheten riktar sig till barn i ålder 0 – 12, barnfamiljer och pedagoger som arbetar med barn. År 2018 deltog lite på 9000 personer i Luckans barnkulturverksmhet i Helsingfors under 313 aktiviteter och evenemang. Genom samarbete med alla Luckan på tolv orter deltog totalt 24000 barn i Luckans nationella barnkulturverksamhet. Utöver detta producerade och distribuerade Luckan 15000 papperskalendrar i samarbete med Svenska Yle – som en del av Buu-klubbens julkalender. 

Luckans huvudkontor finns i Helsingfors men verkar på tolv orter i Finland, genom samarbete med andra regional organisationer som upprätthåller en lokal Luckan. Organisationerna som administrerar, planerar och upprätthåller egen verksamhet i Luckans namn är Västnyländska kultursamfundet, Åbo svenska föreningsråd, Kyrkslättnejdens ungdomsförbund KNUF, Kulturföreningen Grand, Nordens Hus, KulturÖsterbotten och Kulturföreningen Lande. Genom kontinuerligt samarbete bildas Luckans nationella barnkulturnätverk – som har kännedom om det lokala behovet och kulturutbudet. I samråd planeras, realiseras och stärks de nationella verksamheterna.  

Luckan är medlem i Förbundet för barnkulturcenter i Finland som främjar verksamhetsförutsättningarna för professionellt drivna barn- och ungdomskulturcenter. Förbundet arbetar riksomfattande med kompetensutveckling och barnkultursektorns synlighet.

För mer information om Luckans barnkulturutbud runt om i landet, besök de lokala hemsidorna.