All Posts By

Elin Sundell

Barnkultur
4 november, 2019

Inspirationsdag om tillgänglighet inspirerade

Christine Langinauer, Kultur för alla, föreläste under dagen. Erfarenhetsberättare, sakkunniga från det sociala området och kulturfältet möttes för att diskutera tillgänglighet, samt hur man kan arbeta med det på olika nivåer. Under inspirationsdagen den 1 november 2019 satte 40 personer i publiken, en blandning av kulturproducentstuderande, kulturaktörer från fältet, professionella som arbetar med tillgänglighet och…
Barnkultur
4 november, 2019

Ny webbsida: Tips om tillgänglighet

Den 1 november lanserade Luckan den nya webbsidan, Tips om tillgänglighet. På sidan kan man hitta tips, inspiration och information om tillgänglighet och mångfald. Sidans syfte är att öka tillgängligheten på det finlandssvenska kulturfältet. Besök sidan här, tillgangligt.fi Idéen om att göra en ny webbsida föddes 2017, i slutet av projektet som kallades Tillgänglig kultur…
Barnkultur
9 oktober, 2019

Finlands minister för nordiskt samarbete och jämställdhet öppnade LillaLuckan i Uleåborg

Den 9.10.2019 var en stor dag för de svenskspråkiga barnen i Uleåborg. LillaLuckan öppnades i Luckans lokaler av Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. Blomqvist berättade för barnen vem han är och belyste hur viktigt utbildning, kultur och svenska rum är. Barnen lyssnade nyfiket och fick se Blomqvist öppna LillaLuckan med traditionell bandklippning.…
Barnkultur
1 oktober, 2019

Internationellt barnkulturforum i Finland

Verksamhetsproducent Elin Sundell och barnkulturkoordinator Pamela Andersson besökte Hiedanranta under forumet. Finlands första internationella forum för barnkultur ordnades i Tammerfors. Luckans deltog tillsammans med 300 andra deltagare! Samtidigt fyllde staden 240 år. Talare och verkstadsdragare, har under två informativa och färgglada dagar, inspirerat deltagare från olika håll i världen. Forumets målsättning var att skapa nya…