Verkstäder
LillaLuckan ordnar olika interaktiva verkstäder för dagis- och förskolegrupper. Alla verkstäder utförs på svenska och är cirka 45 minuter långa. Verkstäderna är gratis och en grupp kan anmäla sig till de olika verkstäderna en gång per termin.

Aktuella verkstäder och lediga tider finns på https://barnkultur.luckan.fi/verkstader/ och anmälan görs till [email protected] Vänligen uppge organisation, antal deltagare, kontaktperson, telefonnummer och mejladress vid anmälan. Meddela också vid anmälan ifall något behöver tas i beaktande inför verkstaden, till exempel om det handlar om en språkbads- eller integrerad grupp.

Fortbildningar
Luckan Barnkultur arrangerar olika fortbildningstillfällen i samarbete med andra organisationer och sakkunniga. Syftet är att erbjuda fortbildningar, föreläsningar och olika inspirationsträffar för personer som arbetar med barn och unga och fungera som ett komplement till deras arbete.

Aktuella fortbildningar hittar du på https://barnkultur.luckan.fi/fortbildningar/ och anmälan görs till [email protected] Vänligen uppge namn, telefonnummer, mejladress och organisation vid anmälan.